top of page

ÖSYM Sayaçları Başvuru , Sınav  ve Sonuç Tarihleri 

ÖSYM Nedir ?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Türkiye'de öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinden sorumlu olan bir kamu kurumudur. ÖSYM, eğitim sisteminin çeşitli aşamalarında sınavlar düzenleyerek adayların yeteneklerini ölçer ve bu doğrultuda yerleştirme ve atama işlemlerini gerçekleştirir. Aynı zamanda sınavların değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerini yürütür. ÖSYM'nin görevleri arasında aşağıdakiler bulunur: Yükseköğretim Sınavları: ÖSYM, üniversiteye giriş sürecini düzenleyen ve yöneten en önemli kurumdur. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavları düzenleyerek adayların üniversite programlarına yerleşmelerini sağlar. Mesleki Yeterlilik Sınavları: ÖSYM, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişilere yönelik sınavlar düzenler. Bu sınavlar, farklı meslek alanlarındaki bilgi ve becerilerin ölçülmesini amaçlar. Yabancı Dil Sınavları: ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) gibi sınavlarla yabancı dil bilgisini ölçer. Bu sınavlar, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunan adayların yeterlilik düzeyini belirlemek için kullanılır. Öğretmen Atama Sınavları: ÖSYM, öğretmen adaylarının atanması için düzenlenen sınavları yürütür. Öğretmenlik Mesleği Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Alan Bilgisi Testleri (AYT) gibi sınavlar, öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini değerlendirir. ÖSYM'nin amacı, adil ve objektif bir sınav ortamı sağlayarak adayların yeteneklerini ölçmek ve bu doğrultuda adil bir yerleştirme süreci gerçekleştirmektir. Sınavlar, öğrencilerin akademik başarılarını ve yeteneklerini değerlendirerek eğitim ve iş hayatında adil bir rekabet ortamı oluşturmayı hedefler. ÖSYM'nin çalışmaları, eğitim sisteminin gelişimine katkı sağlayarak nitelikli insan gücünün yetişmesine destek olur.

bottom of page