top of page

Sayıştay Eleme Sınavı Sayacı

2023-Sayıştay Eleme Başvuru Dönemi

 19 Temmuz 2023 (Çarşamba)

Başlangıç

 25 Temmuz 2023 (Salı)

Bitiş

2023-Sayıştay Eleme Sınav Günü

3 Eylül 2023 (Pazar)

Sayıştay Eleme Sınavı

Eleme sınavı adaylara farklı testlerden oluşmaktadır. Adayların genel yetenekleri, genel kültürleri ve alan bilgileri değerlendirilmektedir. İşte bu testlerin detayları:

 

Genel Yetenek Testi (15 soru): Bu test, Türkçe ve matematikle ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Adayların genel yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

 

Genel Kültür Testi (15 soru): Bu test, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, dünya tarihi, sanat tarihi, Türkiye coğrafyası, vatandaşlık bilgisi, Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konularla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.  Adayların genel kültür düzeylerini ölçmeyi hedefler.

 

Alan Bilgisi:

a) İktisat Testi (15 soru): Bu test, iktisat teorisi, mikro iktisat, makro iktisat, iktisat politikası, para-banka-kredi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.  Adayların iktisat alanındaki bilgi düzeylerini değerlendirir.

 

b) Maliye Testi (15 soru): Bu test, maliye teorisi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku ve Türk vergi sistemi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.  Adayların maliye alanındaki bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçlar.

 

c) Hukuk Testi (15 soru): Bu test, anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi hukuk alanlarıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.  Adayların hukuk alanındaki bilgi düzeylerini değerlendirir.

 

d) Muhasebe Testi (15 soru): Bu test, genel muhasebe ve mali tablolar analizi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Adayların muhasebe alanındaki bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefler.

Bu testler, adayların belirli bir alan veya disiplindeki bilgi düzeylerini ve genel yeteneklerini değerlendirerek eleme sürecinde kullanılır.

2023-Sayıştay Eleme Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi

3 Ekim 2023 (Salı)

bottom of page